ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τεχνικά

Μία μέση διάσταση ενός παγοδρομίου είναι 600 τ.μ. ή 20 x 30 μέτρα. Σε μεγαλύτερες πόλεις συνήθως τοποθετούνται μεγαλύτερα παγοδρόμια. Για κεντρικές πλατείες ή πιο μικρούς χώρους, το παγοδρόμιο μπορεί να είναι και γύρω στα 300-400 τ.μ. Διατίθενται παγοδρόμια και σε πολλές άλλες διαστάσεις.
Ναι. Τα παγοδρόμια τοποθετούνται συνήθως πάνω σε ένα ξύλινο πάτωμα, το οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 1 μέτρο μακρύτερο από την ίδια την παγοπίστα . Το πάτωμα αυτό θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο ώστε να καλύπτει και τον περιβάλλοντα χώρο της παγοπίστας. Το φορτίο που θα πρέπει να αντέχει το πάτωμα είναι 300 κιλά/τμ.
Ένας μέσος όρος έκτασης που απαιτείται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού για την λειτουργία του παγοδρομίου (ψυκτική μονάδα, δοχείο αδρανείας, γεννήτρια κλπ.) είναι 35τμ. Η έκταση του χώρου αυτού εξαρτάται βέβαια από τις διαστάσεις της παγοπίστας. Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να δοθούν εφόσον είναι γνωστές οι ακριβείς διαστάσεις της παγοπίστας.
Το προσωρινό παγοδρόμιο από αλουμίνιο μπορεί να συναρμολογηθεί σε λίγες μόνο μέρες. Η διαδικασία δημιουργίας πάγου διαρκεί από 12 έως 24 ώρες.
Ναι, πάντα ελέγχουμε πρώτα τον χώρο. Μετά τον έλεγχο σας στέλνουμε το οργανωτικό μας σχέδιο με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την εγκατάσταση του παγοδρομίου.
Κατά την περίοδο της ενοικίασης την ευθύνη για την τεχνική λειτουργία του παγοδρομίου έχει ο υπεύθυνος που προβλέπεται από το οργανωτικό σχέδιο.

Παγοπέδιλα

Συνήθως σας προμηθεύουμε και τα παγοπέδιλα. Ο αριθμός των παγοπέδιλων που σας προμηθεύουμε είναι ίσος με το 1/3 της επιφάνειας της παγοπίστας.
Σας παραδίνουμε τα παγοπέδιλα ήδη τροχισμένα. Χάρη στην υψηλή τους ποιότητα σε ατσάλι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα μήνα. Μπορείτε να τα τροχίζετε και ενδιάμεσα.
Σας παρέχουμε ένα σταθερό αριθμό παγοπέδιλων από κάθε μέγεθος παπουτσιού. Αν αυτός ο αριθμός δεν επαρκεί, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε επιπλέον ζεύγη από κάποια συγκεκριμένα μεγέθη. Μην βιαστείτε όμως να παραγγείλετε επιπλέον παγοπέδιλα, εάν δεν παρατηρήσετε πρώτα για μερικές ημέρες την λειτουργία του παγοδρομίου.
Οι διοργανωτές του παγοδρομίου προβλέπουν συνήθως έναν χώρο (τέντα) κοντά στην παγοπίστα για τα παγοπέδιλα. Αυτός ο χώρος βρίσκεται συνήθως κοντά στο ταμείο και είναι εξοπλισμένος με ράφια για την παράδοση/παραλαβή των παγοπέδιλων. Η μέση έκταση αυτού του χώρου είναι 20τμ. Ο χώρος που καταλαμβάνει κάθε ζευγάρι παγοπέδιλα πάνω στο ράφι είναι 20 εκ πλάτος, 30 εκ ύψος και 30 εκ βάθος.
Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές, για τους οποίους μπορούμε να σας ενημερώσουμε. Εμείς διατηρούμε έναν περιορισμένο αριθμό σε τέντες που θα μπορούσαμε να σας διαθέσουμε, εφόσον υπάρχει απόθεμα και να σας ενημερώσουμε για το κόστος μέσα από την οικονομική μας προσφορά.
Σίγουρα κάποια παγοπέδιλα χάνονται. Εάν χαθεί μεγάλος αριθμός σε παγοπέδιλα, κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει στον οργανωτικό σχεδιασμό ή στην φύλαξη του χώρου.

Περιβάλλον / Ενέργεια / Άδειες

Οι δαπάνες σε ηλεκτρισμό ενός παγοδρομίου εξαρτώνται από το μέγεθος και τον τύπο του παγοδρομίου, την περίοδο ενοικίασής του και τις καιρικές συνθήκες. Χονδρικά, τα έξοδα σε ηλεκτρισμό ενός παγοδρομίου 600 τμ είναι περίπου 1.500 Ευρώ την εβδομάδα.
Μπορείτε να προμηθευτείτε με γεννήτριες, αλλά δεν εγγυόμαστε την ποιότητα του πάγου με αυτή την μέθοδο.
Για μια άδεια ηλεκτροδότησης θα πρέπει να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές. Περιβαλλοντικοί παράμετροι θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της αιτήσεώς σας για ενοικίαση του παγοδρομίου. Μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
Η Ice Arena χρησιμοποιεί το πιο ακριβό αλλά και πιο φιλικό προς το περιβάλλον υλικό ψύξης, την προπυλενογλυκόλη. Εφόσον το ζητήσετε μπορούμε να σας παρέχουμε ένα ενημερωτικό έντυπο του υλικού. Η προπυλενογλυκόλη χρησιμοποιείται επίσης από την βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.

Παγοπίστα

Η ψυκτική μονάδα σβήνει, και ο πάγος λιώνει φυσικά. Για το λιώσιμο του πάγου απαιτούνται 24 - 48 ώρες, ανάλογα την περιοχή που είναι στημένο το παγοδρόμιο και τις καιρικές συνθήκες.
Περίπου 1.000 λίτρα για κάθε 10 τμ πάγου. Για μία παγοπίστα 600 τμ θα χρειαστείτε 60 κυβικά (60.000 λίτρα) νερό.
Κάντε μια συμφωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία ή τον οργανισμό υδροδότησης πριν από την διοργάνωση. Οι απαιτούμενες προδιαγραφές αναγράφονται στο οργανωτικό μας σχέδιο.
Εξαρτάται από τον καιρό. Η πρώτη στρώση δημιουργείται σε 12 έως 24 ώρες.
Για παγοπίστες έως 600 τμ η συντήρηση μπορεί να γίνει χειρονακτικά με ένα ειδικό εργαλείο απόξεσης. Για μεγαλύτερες παγοπίστες μπορούμε να σας προμηθεύσουμε μηχανοκίνητα εργαλεία καθαρισμού του πάγου.
Όταν γίνεται έντονη χρήση της παγοπίστας δημιουργείται πάνω στον πάγο μια επιφάνεια χιονιού. Προβλέψτε ένα μέρος δίπλα στην παγοπίστα ή μία δεξαμενή για την συγκέντρωση αυτού του χιονιού.
Το νερό της βροχής είναι σχετικά ζεστό και προκαλεί το λιώσιμο του πάγου. Μετά την βροχή ο πάγος στεγνώνει. Δεν χρειάζεται να σταματάτε την λειτουργία της παγοπίστας σε περίπτωση βροχής.
Με το σύστημα αλουμινίου μπορούμε να δημιουργήσουμε πάγο σε μία εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 25C. Η δυνατότητα ψύξης μπορεί να αυξηθεί, εάν κριθεί απαραίτητο. Ο άνεμος και η ηλιοφάνεια επηρεάζουν περισσότερο τον πάγο από την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Λειτουργία

Αυτό εξαρτάται απόλυτα από το μέγεθος του παγοδρομίου και το χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας του. Χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτομα προσωπικό την στιγμή της ενοικίασης.
Σε μια ήσυχη ημέρα είναι συνήθως αρκετή η επίβλεψη από το προσωπικό των βοηθητικών εγκαταστάσεων. Σε μία γεμάτη από δουλειά ημέρα η επίβλεψη είναι εντελώς απαραίτητη. Από την στιγμή δε της παραλαβής των υλικών που απαρτίζουν το παγοδρόμιο μέχρι και την τελική απομάκρυνσή τους απαιτείται μόνιμη φύλαξη, ειδικά όταν το παγοδρόμιο δεν είναι σε λειτουργία, όπως την νύχτα.
Το ειδικό πάτωμα (deck) είναι απαραίτητο και η επιφάνειά του θα πρέπει να είναι ίση με το 30% τουλάχιστον της επιφάνειας της παγοπίστας.
Θα πρέπει να αναρτήσετε σαφείς οδηγίες στο χώρο του παγοδρομίου για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και συστήστε στους πατινέρς να φοράνε γάντια μέσα στην παγοπίστα. Επίσης, θα πρέπει να συνεργαστείτε με κάποιο Κέντρο Πρώτων Βοηθειών για το ενδεχόμενο ατυχημάτων, αλλά και να διατηρείτε και κάποιο φαρμακείο πρώτων βοηθειών στο χώρο του παγοδρομίου. Ενημερώστε τους πατινέρς ότι δεν πρέπει να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα μέσα στην παγοπίστα.
Η πορεία των επισκεπτών από το ταμείο προς τον χώρο παραλαβής των παγοπέδιλων, τον περιβάλλοντα χώρο, την παγοπίστα και το κυλικείο θα πρέπει να έχει μελετηθεί με προσοχή, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα κλοπής των παγοπέδιλων, παράνομης χρήσης της παγοπίστας ή κακής προώθησης των υπηρεσιών του κυλικείου.
Σίγουρα η δημιουργικότητά σας θα σας υποδείξει τον δρόμο προς τους χορηγούς. Όμως και η εμπειρία μας μπορεί να σας φανεί χρήσιμη με κάποιες πληροφορίες που μπορούμε να σας παρέχουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
Ο πάγος γλιστράει και τα παγοπέδιλα είναι αιχμηρά. Με καλή επίβλεψη της παγοπίστας και προληπτικά μέτρα, όπως η χρήση γαντιών, μπορούν να αποφευχθούν πολλά μικρά ατυχήματα. Η ύπαρξη φαρμακείου πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητη.
Οι διαφημιστικές πινακίδες, η χρήση της παγοπίστας, οι διαφημιστικές προβολές μέσω διαδικτύου (webcam), οι παρουσιάσεις σε slights και τα φυλλάδια είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι διαφήμισης που μπορείτε να προσφέρετε στους χορηγούς. Θα είναι χαρά μας να συζητήσουμε περισσότερες εφευρετικές ιδέες μαζί σας.
Οι μπάρες γύρω από την παγοπίστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εσωτερικά και εξωτερικά για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων. Υπάρχουν διαφόρων τύπων μπάρες που μπορούμε να σας διαθέσουμε.
Ναι. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πορώδες με έντονα χρώματα και σαφή σχεδιασμό. Παρόλα αυτά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτές οι διαφημίσεις θα καλυφθούν σύντομα χιόνι που δημιουργείται πάνω στον πάγο.
Αυτό εξαρτάται από τον χώρο που βρίσκεται το παγοδρόμιο. Μία τέντα σίγουρα θα προστάτευε τους πατινέρς από τις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά την ατμόσφαιρα του χώρου.
Μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στην λειτουργία ενός παγοδρομίου, εφόσον έχετε κάνει την παραγγελία σας.
Υπολογίστε περίπου 3 τμ για κάθε άτομο.

Συμπληρωματικός εξοπλισμός

Υπάρχουν εταιρείες ενοικίασης συστημάτων φωτισμού σχεδόν σε κάθε πόλη. Μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες διευθύνσεις.
Υπάρχουν εταιρείες ενοικίασης συστημάτων ήχου σχεδόν σε κάθε πόλη. Μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες διευθύνσεις.
Ναι, όμως αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται σε παγοπίστες που είναι μικρότερες από 600 τμ για λόγους χωρητικότητας.

Γενικά

Μπορείτε να παραγγείλετε ενημερωτικά φυλλάδια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά ή μπορείτε να τα κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Ice Arena.
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.
Τηλεφωνήστε μας ή επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά για τον καθορισμό μίας συνάντησης.
Κάντε «κλικ» στο πεδίο «επικοινωνία» και συμπληρώστε την αίτηση. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Οικονομικά

Η τιμή ενοικίασης ενός παγοδρομίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος της παγοπίστας και η περίοδος ενοικίασης. Το κόστος ενοικίασης της παγοπίστας αφορά μόνο σε ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού της όλης διοργάνωσης του παγοδρομίου. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά στον ηλεκτρισμό, στην διαφήμιση, στο προσωπικό, στην ασφάλεια, στις τέντες και στο πάτωμα. Μπορούμε να σας παρέχουμε μια αναλυτική προσφορά. Αυτή η προσφορά δεν θα πρέπει να συγκριθεί με προσφορές άλλων συστημάτων παγοδρομίων, όπως το EPDM, καθότι το επαναστατικό σύστημα αλουμινίου μπορεί να εγκατασταθεί σε λίγες μόνο ώρες, πράγμα που σας απαλλάσσει από περιττά εργατικά έξοδα και έξοδα ασφάλισης. Αυτός ο τύπος παγοδρομίου έχει χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και είναι εξαιρετικά αξιόπιστος.
Η Ice Arena παρέχει ασφάλιση όσον αφορά την αξιοπιστία του προϊόντος που προσφέρει και τα μεταφορικά. Ο πελάτης θα πρέπει να ασφαλίσει το παγοδρόμιο για την περίπτωση κλοπής και παντός κινδύνου.
Θα πρέπει να το παραγγείλετε αρκετούς μήνες νωρίτερα για να έχετε προτεραιότητα μιάς και υπάρχει μεγάλη ζήτηση,ειδικά για τους χειμερινούς μήνες.